گذشته دو‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، شماره 9635، 12 صفحه
1
صفحه اول
سیدمحمد بحرینیان
حسین قدیانی
3
سیاسی
آفات یک تاخیر / گزارش رسالت از پیامدهای قصور دولت در نبود پیوست رسانه ای و دیرکرد واریز کمک معیشتی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
12
صفحه آخر
نور، صدا، یک تصویر عالی / گزارش میدانی «رسالت» از اکران خصوصی فیلم «منطقه پرواز ممنوع»
کتابخانه
فاطمه رضایی
مجید عسگری پور