گذشته پنج‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، شماره 3583، 16 صفحه
1
صفحه اول
سیداحمد محیط طباطبایی
مهدی افشار
بایزید مردوخی
3
سیاست
سخنرانی اش که تمام شد، تفنگ ها آمد پایین / روایت ابوالحسن طالقانی از آنچه فروردین 58 در سنندج گذشت
امیرمحمد حسینی
8
طهران قدیم
نبض شهر در میدان توپخانه می زند / میدان توپخانه، حکایت دیروز، امروز و فردای شهر
رضا شکوری
9
طهران قدیم
بازآفرینی یک میدان تاریخی / میدان توپخانه طهران
فرزاد رستمی پور
10
طهران قدیم
روش های جلوگیری از نادیده انگاشتن / پیاده محوری در مرکز تاریخی- فرهنگی تهران
سعید سادات نیا
12
یاد
سرمد قباد / مرد ایرانی نویسنده ایرانی مترجم ایرانی: ناصر ایرانی
16
روزنامه فردا
مریم رحمانیان
طراح: میخائیل کونتوریس
لطف الله میثمی
قصه های شهر
صادق صدقگو