گذشته شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، شماره 3584، 16 صفحه
1
صفحه اول
صباح زنگنه
ناصر ذاکری
دکتر احمد غلامی
3
آگهی
آگهی و اطلاع رسانی
6
سیاست
موافق شوک درمانی نیستم / گفت و گو با سعید لیلاز درباره مسائل اقتصادی و سیاسی
8
اندیشه
ساختن فرهنگ آینده / گفت و گو با علی اکبر معصوم بیگی و نسترن موسوی به مناسبت ترجمه کتاب «فرهنگ و جامعه»
گفتگو: علی سالم
16
روزنامه فردا
دغدغه های یک آموزگار
محمدرضا نیک نژاد
طراح: میروسلاو بارتاک
مائده طهماسبی
الهه کولایی