گذشته سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره 22345، 12 صفحه
4
اقتصادی
5
گزارش روز
کلاف سردرگم مدیریت شهری با بی تدبیری مسئولان / تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی بدون توجه به زیرساخت ها
رضا الماسی