گذشته چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره 9649، 12 صفحه
2
سیاسی
خوی استکبار، بی عدالتی است / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان، دست درازی های آمریکا به اموال ایران را بررسی می کند
راضیه فراهانی
3
سیاسی
آشوبگران، امنیت عراق را هدف گرفته اند / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان، تعرض به کنسولگری های ایران در عراق را واکاوی می کند
4
اقتصادی
آغازی بر اصلاحات اقتصادی / «رسالت» در گفت و گو با صاحب نظران، الزامات اصلاح ساختار بودجه کشور را بررسی می کند
نفیسه امامی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
9
بین الملل
جنجال تازه در ناتو / پیمانی که روز به روز ضعیف تر می شود
10
اجتماعی
لالایی سرما / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان، پدیده کارتن خوابی را بررسی می کند
ماندانا خیری معصومه شمسینی غیاثوند
پریا اکبری
12
صفحه آخر
صنعت بی دانشگاه، دانشگاه بی صنعت / «رسالت» نقش آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر برای صنعت را بررسی می کند
محسن رفیعی
فاطمه رضایی
آریان نصرالهی