گذشته یک‌شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، شماره 9652، 12 صفحه
2
سیاسی
هم و غم خود را وادار کردن دولت به کار قرار می دهم / محمدباقر قالیباف با انتشار بیانیه ای در انتخابات مجلس ثبت نام کرد
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
12
صفحه آخر
دانشمند مظلوم بازگشت / گزارش «رسالت» پیرامون بازداشت و آزادی دانشمند ایرانی، پروفسور مسعود سلیمانی از سوی دولت آمریکا
حسن شجاعی
فاطمه رضایی
سیدسعیدرضا رضوی