گذشته دو‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸، شماره 9653، 12 صفحه
1
صفحه اول
سرمقاله
فکری برای ارزش پول ملی بکنید / به بهانه تسلیم بودجه 99 به مجلس
محمدکاظم انبارلویی
یادداشت
احمدرضا هدایتی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
9
بین الملل
فرانسه دوباره علیه ماکرون به پا می خیزد / تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی در مهد دموکراسی اروپا!
12
صفحه آخر
قبض روح فرهنگ / «رسالت» کاهش بودجه فرهنگی کشور در سال آینده را تحلیل می کند
مهدی محمدی
فاطمه رضایی
طراح: مینا غلامرضایی