گذشته شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، شماره 3608، 16 صفحه
1
صفحه اول
ناصر ذاکری
دکتر احمد غلامی
8
اندیشه
گفتمان و روابط قدرت ‏ / گفت و گو با حسین پاینده درباره کتاب «تحلیل گفتمان کاربردی» اثر آرتور آسا برگر
10
هنر
یک سوءتفاهم فرهنگی / نگاهی به فیلم «چشم وگوش بسته»، ساخته فرزاد موتمن
محمدعلی افتخاری
16
روزنامه فردا
طراح: سرگئی سمندیاف
مینو مرتاضی لنگرودی
امیرشهاب رضویان
پیشنهاد