گذشته سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره 22381، 12 صفحه
1
صفحه اول
تحقیر تاریخی آمریکا فراموش شدنی نیست / پادوهای دشمن دست و پا نزنند
5
گزارش روز
مسئولیت هنرمندان در مقابل آمریکا چیست؟ (2)
آرش فهیم
6
معارف
انتقام مجازات متجاوزان / گفتاری درباره انتقام خداوند و عوامل آن از دیدگاه قرآن
بهروز یارمحمدی
8
اجتماعی
سرنوشت مبهم طرح تحول سلامت / گزارش تحلیلی کیهان از مهمترین دستاورد داخلی دولت تدبیر و امید
محسن پورعرب
فراکسیون امید مجلس برای زن و خانواده چه کرده است؟ / میزگرد بررسی قوانین و لوایح زنان و خانواده