گذشته چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره 9685، 12 صفحه
1
صفحه اول
یادداشت
اجازه ندهیم دستاوردهای نظامی و غیرنظامی اخیر، به شکست تبدیل شود / سوءاستفاده رسانه های معاند از حوادث اخیر، برای فشار حداکثری
احمدرضا هدایتی
2
سیاسی
غروب آفتاب! / «رسالت» به بررسی تهدید اروپا بر فعال کردن مکانیسم ماشه و آخرین وضعیت برجام پرداخت
راضیه فراهانی
4
اقتصادی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
چند قدم تا پایان دیپلماسی / آیا اروپا مکانیسم ماشه را فعال می کند؟
10
اجتماعی
وضعیت هلال، «احمر» است! / «رسالت» مصائب سیل جنوب شرق کشور و بدون متولی ماندن بزرگ ترین نهاد امدادی کشور را واکاوی می کند
مرضیه صاحبی
بسیج و سپاه، پیشگام در امدادرسانی / «رسالت» آخرین اخبار مربوط به کمک های انجام شده به مردم مناطق سیل زده جنوب شرق کشور را بررسی می کند