گذشته شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸، شماره 9687، 12 صفحه
1
صفحه اول
حسین قدیانی
3
سیاسی
چشم آمریکا چگونه کور شد؟ / «رسالت» عملیات موشکی علیه پایگاه عین الاسد و شکست هیمنه ابرقدرتی آمریکا را بررسی می کند
حانیه مسجودی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
12
صفحه آخر
الگوهای اسلامی، باب ذائقه ایرانی / گزارش میدانی «رسالت» از اثرات مد و مدگرایی بر فرهنگ پوشش
زینب السادات حسینی فر
گردشگری
فاطمه رضایی
حمید وکیلی
طراح: پیمان علیشاهی