گذشته چهار‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، شماره 9691، 12 صفحه
1
صفحه اول
سیدمحمد بحرینیان
2
سیاسی
غرب آسیا، گورستان آمریکا / «رسالت» هم پوشانی منافع کشورهای آسیای غربی با ایران را پس از شهادت سردار سپهبد سلیمانی تحلیل می کند
گفتگو: حانیه مسجودی
5
شهرستان ها
6
شهرستان ها
7
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 7 الی 8)
9
بین الملل
دادگاهی بی خاصیت برای ترامپ / جمهوری خواهان آمریکا در مسیر استیضاح رسما کارشکنی می کنند
12
صفحه آخر
بدعت جدید دولتی ها برای تلویزیون / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان رسانه، اقدام دولت در تولید بسته خبری برای صداوسیما را مورد واکاوی قرارداد
معصومه شمسینی غیاثوند
زینب سادات حسینی فر
طراح: مینا غلامرضایی