گذشته دو‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره 3638، 16 صفحه
1
صفحه اول
مصطفی ایزدی
دکتر علی باقری
8
ادبیات
بودلر مرز شعر قدیم و جدید است / گفت و گو با رضا رضایی درباره ترجمه شعرهای نخستین و مجموعه ژان دووال شارل بودلر
گفتگو: علی شروقی
16
روزنامه فردا
عبدالحمید زندویان
طراح: لوبومیر کوترا
دکتر بابک زمانی
مهندس محمد درویش