گذشته شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، شماره 4833، 24 صفحه
1
صفحه اول
محمود صدری
9
بورس
گزارش
ماه 17 درصدی بورس تهران / بهترین عملکرد ماهانه 98 در بهمن ثبت شد
فاطمه اسماعیلی
همایون دارابی
11
نفت و پتروشیمی
احیای کرونا در بازار نفت؟ / بهای طلای سیاه پس از 8 رشد متوالی کاهشی شد
13
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
14
آمار هفتگی بازار سهام
آمار هفتگی بازار سهام
15
بورس کالا
هجمه پول به بازار پتروشیمی / حجم معاملات در بازار پلیمرها روند رو به رشدی را تجربه کرد
محمدحسین بابالو
18
بازار دیجیتال
پاشنه آشیل ایران در مقابل حملات اینترنتی / آیا انحصار زیرساخت، توان شبکه را برای مقابله با تهدیدها کاهش داده است؟
شهرام شریف
23
باشگاه اقتصاددانان
24
مدیران
شکل گیری جنبش ذهنیت چابک در پپسی / اجرای رویکردی ساده که منشا نوآوری و آزادی زمانی در یک شرکت بزرگ شد
ترجمه: مریم رضایی