گذشته سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹، شماره 22435، 10 صفحه
1
صفحه اول
نهضت نیکوکاری برای حمایت از محرومان در مقابل کرونا / دعوت از مردم و پیشنهاد به کمیته امداد
5
گزارش روز
آغاز سال جدید شمسی با برنامه ریزی و همت مضاعف (2)
گالیا توانگر