گذشته چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره 9772، 12 صفحه
1
صفحه اول
محمدکاظم انبارلویی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
10
اجتماعی
مغزهای کوچک رنگ زده / تحلیل جامعه شناختی افراط در مصرف لوازم آرایشی و پایین بودن سرانه مطالعه کتاب؛
مانی عقیلی
12
صفحه آخر
معیشت هنرمندان لنگ می زند / بررسی شرایط اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر کشور در گفت و گو با سجاد نوروزی؛