گذشته یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره 3752، 12 صفحه
1
صفحه اول
گفتگو: روح الله نخعی
هیچ کس نمی دانست! / پس لرزه های اعلام استعفای عارف
دکتر دیاکو حسینی
6
هنر
گرگ سفید دوره گرد / نگاهی به سینمای جیم جارموش به بهانه واپسین اثرش «مرده ها نمی میرند»
سارا آقابابایان
نگاه
شهر در ذهن انسان / درباره نمایشگاه «در خلوت شهر» شهر در ذهن انسان
حسین گنجی
9
سیاست
ادامه از صفحه 8 (متن کامل خبر در صفحه 8 درج شده است)