گذشته سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره 9800، 12 صفحه
1
صفحه اول
4
اقتصادی
پرش 120 درصدی ETF در بازار بورس / بررسی عوامل رشد ارزش نخستین صندوق دولتی با نماد دارایکم دولتی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
10
اجتماعی
کرونا به قوت خود باقی است! / شناسایی 10 برابری بیماران در خارج از بیمارستان ها
تنهایی مجازی یا واقعی، مسئله این است / 30 درصد افراد جامعه، دچار حس تنهایی اند
12
صفحه آخر
هدایت رئوفانه / بررسی سیره محبت امام رضا علیه السلام به مردم
حسن شجاعی
طراح: حمیدرضا رجبی