گذشته پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹، شماره 22502، 12 صفحه
5
گزارش روز
گلایه های کاسبان از آشفتگی این روزهای بازار (2)
رضا الماسی
7
سیاسی
پالس هایی که اروپا را گستاخ کرد / تاثیر مواضع رئیس جمهوردر قطعنامه شورای حکام