گذشته چهار‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹، شماره 3761، 12 صفحه
1
صفحه اول
2
سیاست
بحران سیاست ورزی / گفت و گو با عباس آخوندی
گفتگو: علیرضا غریب دوست
3
سیاست
نه عقلانی بود، نه اخلاقی / واکنش اصولگرایان به برخورد نمایندگان با ظریف در مجلس
4
اقتصاد
نمایش وسوسه انگیز بورس به کارگردانی دانه درشت ها / «شرق» رابطه میان جهش بورس و رشد منفی اقتصاد را بررسی می کند
روابط غیررسمی در سازمان برنامه / تضعیف برنامه و بودجه در سال های گذشته باعث شکل گیری پدیده ای جدید شد
5
اقتصاد
رونق بنزین دزدی با شیوع کرونا / جایگاه داران از زیان ماهانه 3 تا 12 میلیونی جایگاه ها خبر می دهند
6
ادبیات
مقابله با تاریخ / یک کتاب، دو نویسنده: کوچه ابرهای گمشده کورش اسدی به روایت احمد غلامی و حافظ موسوی
بوطیقای ملی و سایه هایش / مقدمه ای بر «بوف کور»، رمانی غربی
شاپور بهیان
7
ادبیات
زندگی رنج می کشد / شکل های زندگی: بازخوانی معاصر داستایفسکی
نادر شهریوری (صدقی)
8
جهان
رویای بربادرفته پکن / کرونا آرزوی ابرقدرت شدن چین را دست نیافتنی تر از قبل کرد
9
جامعه
رکورد مرگ / آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا برای اولین بار به 200 نفر رسید