گذشته پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹، شماره 22508، 12 صفحه
5
گزارش روز
چالش های آموزشی و تربیتی خانواده ها در شرایط کرونایی (2)
10
جامعه
هرگز کودکان را حتی برای چند لحظه داخل خودرو رها نکنید / هشدار پلیس با اشاره به امکان افزایش دمای خودرو تا 70 درجه