گذشته پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹، شماره 4688، 16 صفحه
1
صفحه اول
دکتر نعمت احمدی
حسن محمدی
امیرعلی ابوالفتح
نگاه کارشناس
دکتر مهدی زارع
دکتر امیر ساعدی داریان
سعید خانی
3
سیاست
6
اقتصاد
گزارش
چشم انداز 8/5 میلیون بشکه ای / تولید نفت پس از قرارداد راهبردی تغییر می کند؟
یادداشت
محمدرضا آجورلو
8
هنر و ادبیات
داستان
سیگار / یکهو دنیا سیاه شد... عدل خورده بود جلو در همان دکه نکبتی
قباد آذرآیین
کتاب
کیست که نداند رنج چیست / یادداشتی درباره داستان بلند «بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه»، نوشته مولود قضات
ساهره رستمی
9
هنر و ادبیات
داستان
ناکامی ها / از روی رختخواب برمی خیزد، گوشه پرده را کنار می زند، هوا روشن شده
حسن فریدی
10
هنر و ادبیات
سینما
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود / هفت پرده ماندگار از انیو موریکونه، آهنگساز و رهبر ارکستر فقید ایتالیایی
احسان زیورعالم
11
هنر و ادبیات
نقد کتاب
انسان با نخستین درد آغاز می شود / نگاهی به رمان «هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته بهروز بوچانی
سامان غزالی
13
جامعه
تلگرام
خطابه یک فرنگی مآب منتقد فرنگ / محمد علی فروغی 80 سال پیش در کانون بانوان چه گفت؟
رضا موسوی طبری
سید جواد طباطبایی
14
ورزش
چهره
گری کوپر دنیای تنیس / پیت سمپراس چطور به پایانی هالیوودی رسید؟
ترجمه: مرضیه حسین خانی
نگاه
یک روز خوب برای سیاه و قرمزها / استخدام رانگینگ و کامبک مقابل یووه عروسی را به کوچه میلانی ها آورد
15
پنج شنبه روز آخر نیست
فاطمه باباخانی
زیرذره بین
دکتر فریدون مجلسی
16
صفحه آخر
تاکسی نوشت
سروش صحت
امروز در تاریخ
مرتضی میرحسینی
پای بیقرار
شرمین نادری
طراح: رودریگرز
در حوالی ادبیات
اسدالله امرایی
جهان خارج از مرز ها
محمود فاضلی
تنها صدا می ماند
آلبرت کوچویی