گذشته شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹، شماره 22509، 12 صفحه
1
صفحه اول
عصبانیت آمریکا و غربگرایان از دور زدن تحریم ها / پشت صحنه مخالفت ها با تفاهم نامه ایران و چین
5
گزارش روز
چالش های آموزشی و تربیتی خانواده ها در شرایط کرونایی (2)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (35)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (31)