گذشته شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹، شماره 4931، 32 صفحه
1
صفحه اول
دکتر موسی غنی نژاد
10
بورس
«بورس بازان» بهارستان / کدام یک از نمایندگان مجلس سهام و کد بورس دارند؟
زینب نورانیان
14
روند
سرنوشت شاخص در دست ETF های دولتی / شاخص های بازار سرمایه به کدام سو می روند؟
محمدحسین کیانی
تابلو خوانی
فشار فروش در روند کلی بازار / تابلو خوانی از روند روز چهارشنبه چه چیزی را آشکار می کند؟
رضا شاکری
15
آینده نگر بازار
اخطار آژانس به طلای سیاه / نگرانی از تبعات موج دوم کرونا نفت را تا کف دو هفته پایین برد
18
استان ها
راندمان بسته جبرانی بازار توریسم / «دنیای اقتصاد» آمار متقاضیان تسهیلات گردشگری را منتشر می کند
20
نماگرهای سهام
نماگرهای سهام (صفحات 20 الی 21)
22
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
23
مدیران
نیاز مبرم سازمان ها به مدیران دیجیتال / معرفی سه نقش منحصربه فرد دیجیتال برای رهبران سازمانی امروزی
Yulia Barnakova Scott Snyder ترجمه: مریم رضایی
31
باشگاه اقتصاددانان