گذشته چهار‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹، شماره 22513، 12 صفحه
1
صفحه اول
تحقیر پیاپی آمریکا از عین الاسد تا سن دیه گو / ناو غول پیکر آمریکا همچنان در آتش می سوزد
5
گزارش روز
وضعیت سیستم مالیاتی کشور و اجرای عدالت (3)
گالیا توانگر
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (37)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (33)