گذشته چهار‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹، شماره 9813، 12 صفحه
2
سیاسی
عملکرد «تقریبا هیچ» آخوندی! / اعتراف تلخ دولتی ها به عقب ماندگی مسکن
معصومه پورصادقی
وحید عظیم نیا
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
10
اجتماعی
بی مهری علت بیکاری معلولان / نرخ بیکاری معلولان، سه برابر سایر اقشار است
12
صفحه آخر
حجاب میوه عفاف / ضرورت آینده‌ پژوهی در موضوع عفاف و حجاب در گفت‌ و گو با مریم مجتهدزاده بررسی شد
معراج السعادة / *اما این چهار سرهنگ