گذشته پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹، شماره 22514، 12 صفحه
1
صفحه اول
مجلس گام اول را برداشت تصویب کلیات طرح مالیات از خانه های خالی / گزارش کیهان از اقدام مجلس برای حل مشکل مسکن
5
گزارش روز
خسارت بزرگ قطع صدای ایران در هیاهوی رسانه های دروغ پرداز / حذف شبکه های برون مرزی کشورمان از ماهواره چه تبعاتی دارد؟
8
دریچه ای به جهان