گذشته سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره 3789، 12 صفحه
1
صفحه اول
دکتر اسفندیار جهانگرد
یادداشت : سیاست پژوهی در مدیریت کرونا (2)
دکتر حمید بهلولی
5
اقتصاد
بحث بر سر سند دخل و خرج / کارشناسان از راهکاری برای بهره مندی دولت از منابع نهادها با اذن رهبری می گویند
سرمایه، گریزان از وعده های رئیس جمهور / کارشناسان، اثرات وعده های دولت بر اقتصاد را بررسی کردند
لیلا مرگن
6
سیاست
از کادرسازی و احزاب غفلت کرده ایم / گفت و گو با دکتر عباسعلی کدخدایی
گفتگو: علیرضا غریب دوست
یادداشت
بری کلارک / توصیه خواندن ترجمه «اقتصاد سیاسی»
دکتر محمود ختایی
7
سیاست
حمیدرضا شش جوانی
8
جهان
9
جامعه
رحم های پول ساز / مادران جایگزین از رنج از دست دادن می گویند
شهرزاد همتی
گزارش
مصاحبه جنجالی فتاح از آرشیو تلویزیون حذف شد / واکنش ها به مصاحبه تلویزیونی رئیس بنیاد مستضعفان ادامه دارد
12
صفحه آخر
سحر طلوعی
گزارش
انجمن بدون اعضا قدرتی ندارد / نشست خبری انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران برای روز خبرنگار
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
نبی الله عشقی ثانی