گذشته سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 22563، 12 صفحه
1
صفحه اول
شکست تحریم نفتی با صادرات چندباره فرآورده های نفتی / گزارش کیهان از رسیدن نفتکش ایران به ونزوئلا
5
گزارش روز
دانشجویان در گیرو دار شهریه های میلیونی دانشگاه ها (1)
گالیا توانگر
12
صفحه آخر (جهان)