گذشته چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 22564، 12 صفحه
1
صفحه اول
قرارداد توتال و لغو کارت سوخت دستپخت دولت بود نه نظام / گزارش کیهان از فرافکنی های وزیر نفت در مجلس
5
گزارش روز
دانشجویان در گیرو دار شهریه های میلیونی دانشگاه ها (2)
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (60)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (57)