گذشته چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 9864، 12 صفحه
4
اقتصادی
دوری گران تمام شد / گزارشی از دلایل گرانی لپ تاپ و تبلت و تاثیر آن بر دانش آموزان و کارمندان
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
12
صفحه آخر
200 سال خیانت لژهای فراماسونری / دلایل فرهنگی گرایش برخی سیاسیون به غرب بررسی شد