گذشته پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 9865، 16 صفحه
2
سیاسی
چهره نفاق رونمایی شد / گزارشی از خیانت بزرگ امارات و بحرین به جهان اسلام
حانیه مسجودی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 12)