گذشته شنبه ۲۹‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 3820، 12 صفحه
1
صفحه اول
2
سیاست
حضور نظامیان در ریاست جمهوری؟ / نقد طرح اصلاح قانون انتخابات در گفت و گو با علی مطهری
گفتگو: وحیده کریمی
4
اقتصاد
توبیخ متخلفان اوپک پلاس / کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک پلاس، بر پایبندی کامل اعضا تاکید کرد
نقش بوروکراسی قدرتمند در رشد شرق / نهادهای توسعه گرا در کره و تایوان چگونه عمل کردند
6
اندیشه
ترجمه: نیما عیسی پور اریک الین رایت
چارچوب تحلیل طبقاتی / گزارشی از کتاب «فهم طبقه» اریک الین رایت به بهانه انتشار ترجمه فارسی