گذشته سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، شماره 9869، 12 صفحه
1
صفحه اول
دست تحریف در کمین دفاع مقدس است / رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس تاکید کردند
حنیف غفاری
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
10
اجتماعی
میخ محکم کنکور / وقتی قانون حذف آزمون سراسری هم راه به جایی نمی برد
ماندانا خیری
سرکیسه کنکوری ها / رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز برای انتخاب رشته
12
صفحه آخر
تحریم تحریف در بستر ترویج مستندات جنگ / بررسی راه های مقابله با تحریف دفاع مقدس در گفت و گو با یکی از راویان جنگ تحمیلی
گفتگو: حسن شجاعی
کتابخانه
نمایه