گذشته چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹، شماره 22570، 12 صفحه
5
گزارش روز
لزوم آشنایی نسل جدید با قهرمانان انقلاب و دفاع مقدس (3)
آرش فهیم
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (63)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (60)