گذشته شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹، شماره 3826، 12 صفحه
1
صفحه اول
احمد غلامی
ناصر ذاکری
سید احمد محیط طباطبایی
2
سیاست
3
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
5
اقتصاد
ورود دو قوه به یک حراج / هشدار رئیس قوه قضائیه به هیئت واگذاری کشت و صنعت مغان: تحت فشار هیچ مقامی قرار نگیرید
شکوفه حبیب زاده
7
اندیشه
تکوین حکومت در فرانسه قرن سیزدهم / مثالی تاریخی از پاکدستی مقامات
ترجمه: خسرو آقایی
8
سیاست
علیه سیاست ستیز / گفت و گو با عباس عبدی
گفتگو: احمد غلامی
9
جامعه
تبعیض بین مسئولان و مردم حتی در واکسن آنفلوانزا / با وجود گذشت 5 روز از پاییز هنوز واکسن آنفلوانزا در کشور توزیع نشده است
شهرزاد همتی