گذشته شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹، شماره 22572، 12 صفحه
5
گزارش روز
ضرورت افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی و مراقبت از آسیب های آموزش مجازی (2)
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (64)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (61)
8
معارف
جرعه های معرفت
محبوب ترین کارها نزد خدای متعال / شرح حدیث معصومین (ع) در کلام رهبر انقلاب
با خورشید انقلاب
اجاره خانه برای سکونت فرزند آقا / خاطراتی از رهبر معظم انقلاب
استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی
حکایت اهل راز