گذشته پنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹، شماره 22577، 12 صفحه
5
گزارش روز
گزارشی از شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت (1)