گذشته پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، شماره 22593، 12 صفحه
1
صفحه اول
5
گزارش روز
آینده تحولات غرب آسیا و اخراج آمریکایی ها از منطقه (1)
6
آگهی
آگهی و اطلاع رسانی
12
صفحه آخر (جهان)