گذشته پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹، شماره 22597، 12 صفحه
1
صفحه اول
دولت راه حل می خواهد؟ این هم راه حل / نگاه کیهان به بازار نابسامان گوشت، روغن و...
5
گزارش روز
آسیب شناسی تولیدات هنری به بهانه برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان (2)
آرش فهیم
7
سیاسی
به سبک حاج قاسم / رهبر انقلاب حل مشکلات اقتصادی و معیشتی را نیازمند شیوه خاصی از مدیریت می دانند؛
8
دریچه ای به جهان