گذشته شنبه ۲۹ امرداد ۱۴۰۱، شماره 4353، 12 صفحه
1
صفحه اول
احمد غلامی
سید شهاب الدین طباطبایی
مهرداد احمدی شیخانی
یادداشت روزنامه نگاران
حرف هایی از جنس زوال / درباره ماجرای حامدرضا معاونیان و علی کریمی
سید افشین امیرشاهی
2
سیاست
رویکرد مجلس در قبال دولت در حال تغییر است / نوری قزلجه در گفت وگو با «شرق» عدم اجرای کامل قانون بودجه 1401 توسط دولت را دلیل مشکلات معیشتی دانست
گفتگو: معصومه معظمی
خروج هیئت های نظارت از انحصار مجلس / آخرین تغییرات در اصلاح قانون انتخابات
4
اقتصاد
چالش گاز روسی! / اخبار خرید گاز مازاد روسیه توسط ایران بحث های راهبردی زیادی را دامن زده است
5
گوشه
سید جمال هادیان طبایی زواره
6
جامعه
مشهد؛ شهر رویایی برای عمل های زیبایی / «شرق» وضعیت کلینیک های زیبایی و نقش پررنگ واسطه ها در قطب گردشگری سلامت را بررسی می کند
مهسا کسنوی
8
جامعه
چالش قانونی برای دفاع مشروع / گزارش «شرق» در پی افزایش تصاویر زورگیری در سطح شهر
نسترن فرخه
10
تاریخ
کودتا با شما یا بدون شما / گفت وگو با ناصر زرافشان، مترجم کتاب «کودتا» یرواند آبراهامیان
11
هنر
این کادر کوچک می شود؟ / «شرق» مواضع اخیر وزارت ارشاد در برخورد با هنرمندان را بررسی می کند
آنجا که عشق فرمان می دهد / «تی تی» ساخته آیدا پناهنده در یک نگاه
مازیار معاونی