گذشته پنج‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، شماره 10600، 8 صفحه
1
صفحه اول
احسان عسکری
3
اقتصادی
مالکان قراردادهای بلند مدت ببندند تا مشمول معافیت مالیاتی شوند / د ر بررسی کارکرد ابزارهای مالیاتی و قراردادهای بلند مدت برای مستاجران مطرح شد
4
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 4 الی 5)
6
اجتماعی
محیط زیست در برنامه های کلان کشور همچنان مغفول است / سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست بسیار پیشرفته تر از اغلب قوانین محیط زیستی دنیاست
7
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
8
صفحه آخر
احیاگر دین و ملت / امام خمینی جمع عرفان و قرآن و برهان بود
جواد شاملو