گذشته سه‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۲، شماره 4651، 12 صفحه
1
صفحه اول
2
دیپلماسی
دوشنبه تاریخی / «شرق» از انجام تبادل زندانیان و دسترسی ایران به اموال بلوکه شده گزارش می دهد
عبدالرحمن فتح الهی
یادداشت
گفتمان عقلایی رسانه / مواجهه زیست اجتماعی جهان مدرن با رسانه میانجیگر
احمد افروز
3
سیاست
ایستگاه پایانی؛ بهارستان / «شرق» عملکرد چهارساله مجلس یازدهم را در گفت و گو با نمایندگان بررسی کرد
معصومه معظمی
4
اقتصاد
بازار کوتاه می آید؟ / نگاهی به اما و اگرهای تاثیر آزادسازی اموال بلوکه ایران در کره جنوبی
6
فرهنگ
در جست و جوی هویت ازدست رفته / گفت و گوی احمد غلامی با اردوان امیراصلانی به مناسبت انتشار کتاب «ترکیه خلافتی تازه؟»
گفتگو: احمد غلامی
7
فرهنگ
انسان چگونه آزاد نیست / شکل های زندگی: به مناسبت تجدید انتشار «آدمی یک تاریخ نویدبخش» روتخر برخمان
نادر شهریوری (صدقی)
10
جامعه
گردشگری کیش در بحران / معضلات نبود بلیت برای پرواز مسافران
صبا رضایی
تهران و سه هزار چالش / کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در طرح رصد خود با ارزیابی معضلات موجود در پایتخت مطرح کرد
11
تجسمی
نقاب ها از رفتارمان پرده برمی دارند / نمایشگاه شهرزاد قاضی زاده در گالری نیان
حافظ روحانی
هنر و نقش آن در برندسازی دوبی / السرکال؛ بیابانی با دیوارهای بلند برای نمایش هنر
حسین گنجی