گذشته پنج‌شنبه ۳۰‌شهریور ۱۴۰۲، شماره 10685، 8 صفحه
1
صفحه اول
حنیف غفاری
5
بین الملل
سیاستمداری در چند قدمی پایان / آدرس های پوچ زلنسکی
فخرالدین اسدی
محمد مهرعلی
7
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی
8
صفحه آخر
نگهبان اگزوتیسم / آیا «نگهبان شب» انتخاب خوبی برای ارسال به اسکار بود؟
تبیین مختصات حقوق بشر آمریکایی در نیویورک / پرسش های رئیسی، تلنگری بر افکارعمومی