گذشته پنج‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲، شماره 23464، 12 صفحه
1
صفحه اول
رئیسی: 6000 کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شده است / در جمع صمیمانه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
5
گزارش روز
بایدها و نبایدهای یک مجلس انقلابی در خدمت به مردم (2)