گذشته دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲، شماره 23526، 12 صفحه
5
گزارش روز
چطور بر شلوغی کارهای پایان سال فائق آییم؟ (2)
6
پاورقی
مبارزه به روایت سید احمد هوایی (27)
مرتضی میردار
مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه (101)
سید یاسر جبراییلی
7
فرهنگ: مقاومت
8
تصویر روز
نگاه به گذشته چشم انداز آینده / گفت و گو با کارشناسان سینما در ارزیابی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
گفتگو: شکوفه مظفری پور
واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب - حکایت سینماتوگراف 2 (25)
سعید مستغاثی