گذشته شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره 10842، 8 صفحه
1
صفحه اول
جواد شاملو
دست پر دولت برای سمنانی ها / سید ابراهیم رئیسی در سفر به سمنان بار دیگر از نزدیک در جریان مسائل این استان قرار گرفت
3
اقتصادی
رفع موانع تولید از مسیر تسهیل گری فعالیت های اقتصادی / مالیات از تولید برای سومین بار متوالی کاهش یافت
4
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 4 الی 5)
6
اجتماعی
برزخی به نام پزشک طرحی / مهم ترین مشکلات رزیدنت ها و پزشکان طرحی بررسی شد
7
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی