گذشته چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، شماره 8469، 4 صفحه
1
صفحه اول
وداع با عزیز دلها / مردم تبریز و قم در تشییع تاریخی پیکر مطهر رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت سنگ تمام گذاشتند
2
سیاسی
گزارش خبری
تشییع تاریخی در تبریز / آذری ها برای رئیس جمهور شهید سنگ تمام گذاشتند
سنگ تمام قم برای فرزند حوزه / پس از تبریز رئیس جمهور شهید میهمان دیار جهاد و اجتهاد بود
گزارش
رئیسی، رئیس جمهوری در تراز جهانی بود / سران جهان در تماس با دکتر مخبر سرپرست قوه مجریه شهادت رئیس جمهور را تسلیت گفتند
4
صفحه آخر
جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر / همصدایی اهالی فرهنگ و هنر در غم شهادت رئیس جمهور مردمی و محبوب
وقت رفتن نبود برادرمن / سروده هایی در سوگ شهید جمهور