گذشته یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، شماره 23603، 12 صفحه
1
صفحه اول
نزدیکی به ملاک های انقلاب و توانایی انجام کار / 2 معیار رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس جمهور
5
گزارش روز
ایام فراغت دانش آموزان و طریق بهره برداری از آن (2)
8
فرهنگ مقاومت
مرد میدان شهادت در راه خدمت / پای صحبت های خواهر شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی
سید محمد مشکوه الممالک
شاعر: ابوالقاسم محمدزاده
یک شهید، یک خاطره
گردآورنده: مریم عرفانیان
دیده بان / یادی از روحانی شهید حمیدرضا واضحی فرد
سعید رضایی