گذشته چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، شماره 23605، 12 صفحه
5
گزارش روز
جنگ رسانه ای لزوم تغییر فاز از دفاع به تهاجم / جنگ رسانه ای چالش ها و الزامات
حسن رضایی
6
پاورقی
پاسخ به سوالات و شبهات فلسطین و مقاومت (6)
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر (6)
فرانسیس استونر ساندرس ترجمه: حسین باکند